loader
img

نرم‌افزارهای حوزه شرکت‌های سرمایه گذاری

شرکت‌های تجاری و غیرتجاری ملزم به ارائه صورت‌های مالی سالیانه خود به مراجع قانونی هستند و بر اساس آنچه ارائه می‌شود، مراجع شرکت‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهند.

در بعضی مواقع صورت‌های مالی میان دوره نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

با کمک نرم‌افزار صورت‌های مالی تدناپ، این مهم به ساده‌ترین شکل ممکن انجام خواهد شد. بدین ترتیب که تنها با بارگذاری فایل Excel تراز حساب‌های شرکت از هر نرم‌افزار حسابداری، می توانید صورت مالی قابل چاپ را از سیستم تحویل بگیرید.


ریز محصولات حوزه سرمایه گذاریشرکت های تجاری اصلی جهت داشتن سطحی از شفافیت مالی برای ذی نفعان خود ملزم به ارائه صورت‌های مالی تلفیقی هستند چراکه تصمیم گیری سهامداران و سرمایه گذاران شرکت های هلدینگ بر مبنای صورت‌های مالی تلفیقی ارائه شده صورت می گیرد. نرم‌افزار صورت مالی تلفیقی تدناپ با وجود پ یچیده بودن عملیات، به سادگی با جمع آوری اطلاعات از کلیه شرکت های فرعی و مبادلات درون گروهی، کلیه اسناد حذفی تلفیقی شامل سهم اقلیت، سرقفلی و ... را در کمترین زمان ممکن صادر می نماید. ادامه مطلب...
شرکت‌های تجاری و غیرتجاری ملزم به ارائه صورت‌های مالی سالیانه خود به مراجع قانونی هستند و بر اساس آنچه ارائه می‌شود، مراجع شرکت‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهند. در بعضی مواقع صورت‌های مالی میان دوره نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ویژگی‌ها و امکانات نرم‌افزار: ادامه مطلب...
شرکت های تجاری اصلی جهت داشتن سطحی از شفافیت مالی برای ذی نفعان خود ملزم به ارائه صورت‌های مالی تلفیقی هستند چراکه تصمیم گیری سهامداران و سرمایه گذاران شرکت های هلدینگ بر مبنای صورت‌های مالی تلفیقی ارائه شده صورت می گیرد. نرم‌افزار صورت مالی تلفیقی تدناپ با وجود پیچیده بودن عملیات، به سادگی با جمع آوری اطلاعات از کلیه شرکت های فرعی و مبادلات درون گروهی، کلیه اسناد حذفی تلفیقی شامل سهم اقلیت، سرقفلی و ... را در کمترین زمان ممکن صادر می نماید.
ویژگی‌ها و امکانات نرم‌افزار: ادامه مطلب...