loader
img

محصولات - شرکت‌های مهندسی - مدیریت پروژه


مهم‌ترین فعالیت هر سازمان، مجموعه کارهایی است که کارمندان در سازمان صورت می‌دهند لذا نحوه‌ی انجام، اولویت‌بندی و تخصیص کارها به افراد تیم پروژه،
از کلیدی‌ترین نکات مطرح شده در این زمینه می‌باشد.
نرم‌افزار مدیریت پروژه تدناپ، با استفاده از قابلیت کارتابل کاری، ارتباط بین مدیر و افراد تیم پروژه را امکان‌پذیر می‌سازد.
و همچنین با وجود مخزن کاری، گردش کارهای لازم الإجرا به راحتی صورت می‌گیرد.
این نرم‌افزار با تخصیص فضای کاری با ویژگی‌های خاص به هریک از افراد تیم پروژه، در عین سرعت بخشیدن به انجام امور، امکان تهیه گزارش‌های پیشرفته را فراهم ساخته است.

ویژگی‌ها و امکانات نرم‌افزار:

 • امکان تعریف بی‌نهایت پروژه با دسترسی‌های خاص
 • امکان ایجاد دسترسی های متفاوت برای افراد حاضر در سازمان به هر یک از پروژه‌های موجود در سازمان
 • امکان تعریف بی‌نهایت کار متفاوت بر روی یک پروژه توسط مدیر در مخزن کارها
 • امکان تخصیص کارهای موجود در مخزن به افراد تیم پروژه توسط مدیر
 • امکان اولویت دادن به انجام کارهای روزانه توسط کاربر
 • امکان ثبت برچسب وضعیت کار از قبیل "جدید، در حال انجام، مختومه، متوقف"
 • امکان تخمین زمانی کار مورد نظر توسط کاربر
 • امکان ثبت زمان مهلت انجام کار توسط کاربر
 • امکان ثبت درصد پیشرفت کار
 • امکان ثبت زیر مجموعه برای کار
 • پر کردن خودکار گزارش روزانه یا Timesheet براساس کارهای انجام شده در همان روز
 • امکان لحاظ کردن مدت زمان یک کار در پروژه توسط یک فرد خاص
 • امکان پر نمودن گزارش روزانه توسط هر یک از اعضای حاضر در تیم پروژه
 • امکان تعریف گانت چارت برای هر یک از پروژه‌ها