loader
img

محصولات - شرکت‌های بازرگانی - فروش


نرم‌افزار فروش، قسمت مهمی از نرم‎افزار CRM تدناپ می‎باشد که با اتصال به آن قابلیت صدور پیش فاکتور و فاکتور را برای کارشناس مربوطه مقدور می‌سازد.
همچنین با ثبت انواع قابلیت پیگیری مالی و لحاظ کردن برچسب‌هایی از قبیل "درمرحله صدور چک، امضای چک، ثبت اسناد، تامین اعتبار" می‌توان گزارش مرحله به مرحله از نحوه‌ی تسویه مالی مورد معامله حاصل کرد.
همچنین با مشاهده چنین روند پیگیری دقیقی، میتوان از خوش حساب و یا بد حساب بودن مشتری مذکور نیز اطلاع پیدا کرد.
این نکته زمانی حایز اهمیت می‌شود که کارشناس جدیدی به مجموعه وارد شده است و گردش مالی هر یک از مشتریان را با‌ این نرم‌افزار مد نظر قرار می‌دهد و جهت فروش مجدد به صورت غیر نقدی با او وارد مذاکره می‌شود.

ویژگی‌ها و امکانات نرم‌افزار:

 • امکان ثبت پیش‌فاکتور و فاکتور
 • امکان چاپ پیش فاکتور و فاکتور با سربرگ
 • امکان ثبت مشتری و تخصیص اعتبار
 • امکان گزارش‌گیری ماهیانه
 • امکان ثبت بیشترین و یا کم‌ترین فعالیت کارشناس
 • امکان ارتباط با نرم‌افزار انبار
 • امکان گزارش‌گیری بر حسب هر یک از بازارهای در دست کارشناس
 • امکان تعریف بازارهای فروش برای هر یک از کارشناسان فروش
 • امکان گزارش‌گیری مدیریتی جهت کلیه کارشناسان فروش
 • امکان پشتیبانی از چند ارزی بودن
 • امکان تبدیل ارز در پیش‌فاکتور به نرخ دلخواه
 • امکان گزارش‌گیری فردی جهت بررسی اوضاع
 • امکان گزارشات مدیریتی و تعیین پر فروش‌ترین محصول شرکت