loader
img

محصولات - شرکت‌های مهندسی - گزارش روزانه


تایم‌شیت، نرم‌افزار جامعی در زمینه منابع انسانی است که گزارشات بی‌نظیری برای مدیریت مجموعه فراهم می‌کند.
نرم‌افزار تایم شیت تدناپ، بر مبنای برگه‌های زمانی که در هر روز توسط هر فرد تکمیل میشود، ساخته شده است.
همکاران در برگه‌های زمانی، فعالیت‌های روزانه خود را به تفکیک نوع کار و پروژه وارد می‌کنند سپس این گزارشات توسط مدیر مستقیم فرد تایید یا رد می‌شوند.
از مزایای نرم‌افزار تایم شیت تدناپ علاوه بر قابلیت تحت وب بودن، آگاهی مدیر عامل از عملکرد کلیه‌ی پرسنل، حتی بدون حضور در شرکت است.
همچنین کارکرد یک شخص از نظر نوع کار و پروژه های کاری قابل بررسی است.
از طرفی می‌توان بررسی کرد که در یک پروژه چه افرادی ایفای نقش کردند و انواع کار انجام شده روی پروژه به چه صورت بوده است.

ویژگی‌ها و امکانات نرم‌افزار:

  • امکان ثبت کارهای روزانه بر حسب عنوان
  • امکان ثبت ساعات کارکرد در منزل و یا هر نوع دور‌کاری
  • امکان تعریف محل انجام پروژه از قبیل منزل، شرکت، مأموریت، سایت مشتری و ...
  • امکان تأیید و یا رد گزارشات روزانه‌ی کارکنان یک واحد برای مدیران در واحد مزبور
  • امکان گزارش‌گیری بر حسب ترددهای روزانه پرسنل برای مدیران در هر سطح
  • امکان گزارش‌گیری بر حسب نوع پروژه، افراد تیم پروژه و یا محل انجام پروژه برای مدیران مجموعه
  • امکان گزارش‌گیری بر حسب فعالیت کنونی و لحظه‌ای بر روی پروژه
  • امکان گزارش‌گیری بر حسب فعالیت‌ها و مدت زمان انجام فعالیت‌ها برای مدیران مجموعه